1

Η ομάδα μας προχώρησε στην ανάπτυξη και υλοποίηση της πλατφόρμας FlexTestαντιλαμβανόμενη την αξία της χρήσης των τεχνολογιών πληροφορικής στην εκπαίδευση και ανταποκρινόμενη στις διεθνείς εξελίξεις και τις σύγχρονες τάσεις στον χώρο της εκπαίδευσης.

 

 

Θέτουμε τον άνθρωπο στο κέντρο των δραστηριοτήτων μας (πελατοκεντρική φιλοσοφία) και διαπνεόμαστε από τις αξίες:

 

  • της Υπευθυνότητας και της Συνέπειας,
  • της Δέσμευσης για Ποιότητα και Υπεροχή,
  • της Έμφασης στην Τεχνογνωσία και την Καινοτομία,
  • του Συνεργατικού Πνεύματος και της Διαρκούς Προσπάθειας για Βελτίωση.