1

Το FlexTest απευθύνεται σε όλους όσοι επιθυμούν να αξιοποιήσουν ένα σύγχρονο και αποτελεσματικό τρόπο εξέτασης, προκειμένου να διασφαλίσουν την εγκυρότητα και την ταχύτητα της εξαγωγής αποτελεσμάτων.

Είναι κατάλληλο για:

Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
  • ΑΕΙ
  • ΤΕΙ
  • ΙΕΚ
  • ΚΕΚ
  • Κολλέγια-Σχολεία
Επιχειρήσεις
  • Ιδιωτικές Εταιρείες
  • Δημόσιοι Οργανισμοί
Φροντιστήρια
  • Φροντιστήρια δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
  • Φροντιστήρια τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
  • Φροντιστήρια ξένων γλωσσών