1

Για τον οργανισμό:

 • Δραματική μείωση λειτουργικού κόστους.
 • Διασφάλιση ποιότητας στην εξεταστική διαδικασία.
 • Πραγματοποίηση εξεταστικής διαδικασίας χωρίς προβλήματα, λάθη και καθυστερήσεις.
 • Βελτιστοποίηση εκπαιδευτικής διαδικασίας και νέοι τρόποι εξέτασης, μέσω της αξιοποίησης των σημερινών πρωτοποριακών τεχνολογιών.

Για τον εκπαιδευτή:

 • Απεριόριστες δυνατότητες εξέτασης.
 • Εύκολη ανάρτηση οποιουδήποτε υλικού εξέτασης.
 • Μηδενικός χρόνος διόρθωσης στις εξετάσεις μέσω της αυτόματης εξαγωγής αποτελεσμάτων.
 • Επικοινωνία με τον εκπαιδευόμενο.
 • Άμεση ενημέρωση για την πρόοδο των εκπαιδευόμενων.

Για τον εκπαιδευόμενο:

 • Απεριόριστες δυνατότητες εξέτασης.
 • Συνεχής αξιολόγηση επιπέδου γνώσεων και ανατροφοδότηση, ώστε να εντοπίσει τις δυσκολίες και να καλύψει τα κενά.
 • Επικοινωνία με τον εκπαιδευτή.
 • Επικοινωνία με τους υπόλοιπους εκπαιδευόμενους.