1

Οι σύγχρονες απαιτητικές εκπαιδευτικές ανάγκες σε συνδυασμό με την πολύχρονη εμπειρία της ομάδας μας στον εκπαιδευτικό χώρο και την υψηλή τεχνογνωσία που την χαρακτηρίζει, μας οδήγησαν στην υλοποίηση της νέας καινοτομικής και πρωτοποριακής πλατφόρμας εξέτασης, FlexTest.

Το FlexTest συνιστά ένα σύστημα διανομής και διαχείρισης των μαθησιακών αναγκών (LMS Learning Management System), το οποίο έχει αναπτυχθεί και υλοποιηθεί με τις πιο πρόσφατες διαδικασίες και τεχνολογίες. Προσαρμοσμένο στις αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων, στοχεύει στην παροχή ολοκληρωμένων λύσεων αξιολόγησης, ειδικά σχεδιασμένων για τις ανάγκες όλων των χρηστών. Το FlexTest δημιουργεί ένα νέο ψηφιακό περιβάλλον, το οποίο παρέχει απεριόριστες δυνατότητες εξέτασης των εκπαιδευομένων, ενώ ταυτόχρονα προσφέρει μια σειρά από εργαλεία επικοινωνίας και συνεργασίας. Παράλληλα, χαρακτηρίζεται από ευελιξία και ανεξαρτησία στη χρήση, είναι φιλικό προς το χρήστη και εγγυάται την ασφάλεια και την εγκυρότητα των αποτελεσμάτων.

Με το FlexTest:

  • Διευκολύνεται το πολύτιμο έργο των εκπαιδευτών, καθώς εκμηδενίζεται ο χρόνος διόρθωσης στις εξετάσεις με την αυτόματη εξαγωγή αποτελεσμάτων.
  • Οι εκπαιδευόμενοι ενθαρρύνονται στη μάθηση και εξελίσσονται, δεδομένου ότι ενημερώνονται άμεσα για την επίδοσή τους στην εξέταση και για τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν.
  • Η εκπαιδευτική διαδικασία κυλάει χωρίς προβλήματα, λάθη και καθυστερήσεις.