1
1
Πάντα δίπλα στον πελάτη

Πρωταρχικό μέλημα και γνώμονας όλων των δραστηριοτήτων μας είναι να ικανοποιούμε τις ανάγκες του πελάτη, να ανταποκρινόμαστε στις ιδιαίτερες απαιτήσεις του, να τον υποστηρίζουμε και να τον εξυπηρετούμε με συνέπεια και συνέχεια.

2
Εύκολο, ασφαλές και φιλικό στη χρήση

Η πλατφόρμα FlexTest χαρακτηρίζεται από ευκολία στη διαχείριση, ασφάλεια στη χρήση και φιλικότητα προς τον χρήστη. Δεν απαιτεί επένδυση σε εξειδικευμένο εξοπλισμό, υποδομές και ανθρώπινο δυναμικό, ενώ παράλληλα προσφέρει μεγάλο βαθμό ελέγχου σε επίπεδο διαχείρισης.

3
Ευελιξία, ανεξαρτησία και επικοινωνία

Ο εκπαιδευόμενος, όπου κι αν βρίσκεται και όποτε επιθυμεί, μπορεί να εξετάζεται και να αξιολογείται αξιοποιώντας την πληθώρα των τύπων ασκήσεων. Ταυτόχρονα, έχει τη δυνατότητα να επικοινωνεί με τον εκπαιδευτή και τους υπόλοιπους εκπαιδευόμενους μέσω των εργαλείων αλληλεπίδρασης.

4
Εγκυρότητα και αποτελεσματικότητα

Το FlexTest εγγυάται για την εγκυρότητα των αποτελεσμάτων της εξέτασης και συνακόλουθα για την βελτιστοποίηση της εξεταστικής διαδικασίας. Εξαλείφονται λάθη και καθυστερήσεις, καθώς και περιπτώσεις «αντιγραφής» απαντήσεων ανάμεσα στους εκπαιδευόμενους.

5
Εξοικονόμηση χρόνου και κόστους

Με την αυτόματη εξαγωγή των αποτελεσμάτων, εκμηδενίζεται ο χρόνος διόρθωσης στις εξετάσεις και συνεπώς, διευκολύνεται το πολύτιμο έργο του εκπαιδευτή. Παράλληλα, μειώνεται δραματικά το λειτουργικό κόστος που απαιτείται για τη διεξαγωγή των εξετάσεων.