1
1 1 1 1
Τα χαρακτηριστικά τής πλατφόρμας

Η ομάδα μας προχώρησε στην ανάπτυξη και υλοποίηση της πλατφόρμας Flextest αντιλαμβανόμενη την αξία της χρήσης των τεχνολογιών πληροφορικής στην εκπαίδευση και ανταποκρινόμενη στις διεθνείς εξελίξεις και τις σύγχρονες τάσεις στον χώρο της εκπαίδευσης. Σκοπός μας είναι να εκσυγχρονίσουμε τον τρόπο εκπαίδευσης, μετουσιώνοντας την εκπαίδευση σε μια δημιουργική διαδικασία, η οποία θα λαμβάνει χώρα μέσα σε ένα περιβάλλον μεγάλης ευελιξίας και ανεξαρτησίας για τους συμμετέχοντες.

1
Άμεση και εύκολη πρόσβαση χρήστη (εκπαιδευτή - εκπαιδευόμενου) στις πηγές γνώσης και πληροφόρησης.
1
Υψηλός βαθμός ελέγχου σε επίπεδο διαχείρισης και μέγιστη ασφάλεια.
1
Χαμηλό κόστος.
1
Πολλαπλοί ρόλοι στη μαθησιακή διαδικασία (εκπαιδευτής, εκπαιδευόμενος, διαχειριστής).
1
Πολύγλωσση πλατφόρμα.
1
Συμβατότητα με όλους τους browsers.
1
Φιλική πλοήγηση και εύκολη σύνδεση μόνο με ένα pin.
1
Καμία απαίτηση σε εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό, εξοπλισμό και υποδομές.
1
Αυτόματη εξαγωγή αποτελεσμάτων εξέτασης.
1
Εξατομίκευση περιεχομένου στις ανάγκες του πελάτη.
1
Πλατφόρμα προσαρμόσιμη σε κινητά και tablets.
1
Ενσωμάτωση και προσαρμογή στο διαδικτυακό τόπο του πελάτη.